Połączenie przedsiębiorstw Biura Rachunkowego CONSTANS Sp. z o.o. oraz Biura Rachunkowego REVISOR Sp. z o.o. Sp. K.

28 września 2020 zakończył się formalny proces połączenia Biura Rachunkowego REVISOR Sp. z o.o. Sp. K. oraz Biura Rachunkowego CONSTANS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: CONSTANS), który jest ukierunkowany na rozwój i poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz innowacyjność obsługi klientów. Wszystkie te działania będą umożliwiały naszym klientom zwiększenie efektywności i  poprawę bezpieczeństwa w kwestiach księgowych i podatkowych. Budujemy przyszłość bazując na atutach połączonych firm, w tym na naszej niezachwianej wierze w to, że najważniejsze jest fachowość, rzetelność oraz zaangażowanie.

Zakończenie połączenia na zasadzie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Biura Rachunkowego REVISOR Sp. z o.o. Sp. K. przez Spółkę CONSTANS Sp. z o.o., oznacza między innymi, że spółka przejmująca tj. CONSTANS przejęła z dniem 28 września 2020 roku wszystkie należności i zobowiązania spółki przejmowanej, tj. REVISOR Sp. z o.o. Sp.K.. Dla naszych kontrahentów oznaczać to będzie zachowanie pełnej ciągłości organizacyjnej i prawnej, w tym pełne zabezpieczenie wszystkich zobowiązań.

Liczymy, że połączenie spółek będzie dla nas znaczącym impulsem rozwojowym. Połączona spółka umocni się na rynku obsługi księgowej. W związku z tym mamy nadzieję, że nasza dotychczasowa współpraca z Państwa firmą stanie się jeszcze bardziej aktywna i owocna.

 

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?