Klauzula informacyjna RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązywać zaczynają regulacje ujęte w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „Rozporządzenie”). Z uwagi na powyższe koniecznym jest dostosowanie obecnych procedur dotyczących ochrony danych osobowych, stosowanych w Biurze Rachunkowym Constans sp. z o.o. do procedur wymaganych przepisami Rozporządzenia.

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe „CONSTANS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w   40-870 Katowice, Al. Bolesława Krzywoustego 6 lok 53 tel.:(32)745 28 75fax: (32) 797 95 55adres e-mail: biuro@constans.co

2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest Pani/Pan, oraz do podjęcia działań, przed zawarciem takiej umowy, jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tradycyjnej formie listowej jak również drogą e-mailową oraz telefoniczną [pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana odpowiednich zgód] w oparciu o uzasadniony interes, a gdzie to konieczne także o zgodę.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą bez Pani/Pana podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?