Biuro Rachunkowe CONSTANS

O nas

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia doradztwa prawno – finansowo – ubezpieczeniowego i biura rachunkowego

Biuro Rachunkowe Constans powstało w 2004 r. z połączenia sił trzech niezależnych przedsiębiorstw z doświadczeniem i tradycją od 1990. Z naszych usług korzysta wiele firm z całej Polski a przede wszystkim z województwa mazowieckiego i śląskiego. Naszych główny oddział i siedziba mieści się w Katowicach, skąd świadczymy usługi księgowe na terenie całej aglomeracji śląskiej, m.in. dla mieszkańców Chorzowa , Świętochłowic, Bytomia i Siemianowic. Posiadamy dwa oddziały naszego biura w Warszawie: w dzielnicy Ursynów (Kabaty) oraz w dzielnicy Włochy. Na terenie Warszawy obsługujemy firmy z wszystkich dzielnic, a zwłaszcza z: Mokotowa, Wilanowa, Ochoty, Ursusa i Śródmieścia. Naszymi klientami są również firmy z Piaseczna, Piastowa, Pruszkowa i Konstancina Jeziorny. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu firmy borykające się z problemami księgowymi, finansowymi i prawnymi korzystając z naszych porad rozwijają się prężnie i funkcjonują coraz lepiej, osiągając znakomite wyniki finansowe. Pomogliśmy setkom przedsiębiorstw, świadcząc kompleksowe usługi.

Nasze Biuro Rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi firmami, z organizacjami pozarządowymi, z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą oraz ze spółkami o różnej formie prawnej. Obsługujemy również podmioty zagraniczne. Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie i satysfakcję naszych Klientów, dlatego nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje poprzez udział w seminariach i w szkoleniach zawodowych. Z naszej strony zapewniamy profesjonalną obsługę podatkowo-księgową z zachowaniem najwyższych standardów branżowych. Po udzieleniu przez Klienta pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Jego interesy przed instytucjami państwowymi. Służymy pomocnym i profesjonalnym doradztwem podatkowym.

W toku ciągłych zmian przepisów prawa podatkowego nie sposób prawidłowo i efektywnie prowadzić działalność gospodarczą, równocześnie załatwiając sprawy bieżące i śledzić nowelizację ustaw i rozporządzeń. Biuro Rachunkowe zapewni Państwu stały nadzór nad zmieniającymi się przepisami. Kadry i płace oraz obowiązki pracodawcy nie będą już problemem, bo księgowa Biura Rachunkowego oraz doradca z zakresu kadr i płac zajmie się wszystkimi sprawami.

Posiadamy zezwolenie Ministra Finansów RP na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, Proponujemy, aby sprawy księgowe i podatki powierzyli Państwo profesjonalistom. Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego jesteśmy w stanie sprostać jego indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Swoim klientom zapewniamy również pełne doradztwo biznesowe w funkcjonowaniu i rozwoju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Oprócz tego, nasz zespół jest w ciągłej dyspozycji do udzielenia Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania związane z naszą działalnością. Jesteśmy w stanie odebrać również dokumenty od klienta w odpowiednich godzinach. Dzięki temu nie musi on tracić czasu na dojazd do naszej siedziby i skoncentrować się na prowadzeniu własnego biznesu.

Posiadamy zezwolenie Ministra Finansów RP na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, naszą kadrę księgowych stanowią osoby będące członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Eurpean Acounting Association oraz stale rozwijająca się naukowo kadra w zakresie rachunkowości oraz prawa podatkowego i ZUS. Na stałe współpracujemy z rzeczoznawcą majątkowym wpisanym na listy rzeczoznawców bankowych i biegłych sądowych oraz agentami ubezpieczeń z licencją Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Współpracujemy z radcami prawnymi oraz kancelariami adwokackimi.

 

Wybierając naszą firmę do obsługi księgowej Państwa firmy możecie liczyć na:

– rzetelność i terminowość rozliczeń
– doświadczenie w obsłudze zarówno niewielkich jak i dużych firm
– doświadczenie w obsłudze firm z kapitałem zagranicznym
– obsługę księgową w języku angielskim
– dogodny sposób komunikacji poprzez telefon lub emaila
– doradztwo w celu optymalizacji kosztów
– czuwanie nad prawidłowością wystawianych przez naszych Klientów dokumentów księgowych

Nasze nadrzędne cele i wartości:

– Jakość nie ilość
– Niemożliwe staje się możliwe
– Zawsze gotowi do działania
– Działamy szybko i rzetelnie

Proponujemy, aby sprawy księgowe i podatki powierzyli Państwo profesjonalistom.

 

Najczęściej zadawane pytania

Etapem rozpoczynającym współpracę z naszym biurem rachunkowym jest spotkanie z Klientem, które umożliwi zapoznanie się z jego potrzebami oraz pozwoli opracować indywidualną ofertę świadczenia usług księgowych. Po podpisaniu umowy z naszym Biurem klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dokumentów sprzedaży oraz ewentualnych dokumentów magazynowych i przyjmowania dokumentów zakupu. Umowa na prowadzenie księgowości podpisywana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura do dnia określonego w umowie tj. do 5-go dnia następnego miesiąca. Klient dostarcza do naszego biura komplet dokumentów za poprzedni miesiąc: kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, raporty kasowe, niezbędne do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji oraz deklaracji podatkowych.

Sam zdecyduj w jaki sposób chcesz nam przekazywać dokumenty: osobiście, kurierem, w formie elektronicznej lub abyśmy sami w ustalonym terminie je odebrali. Nasze Biuro posiada Portal Biura, który pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego, w formie pliku PDF lub zdjęcia zrobionego za pomocą smartfona, a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi.

W naszej ofercie znajduje się usługa kadr i płac, czyli profesjonalnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wykonywania innych niezbędnych obowiązków wymaganych przepisami prawa polskiego. Nasza oferta dotycząca kadr i płac jest elastyczna, co oznacza, że dopasowujemy ją indywidualnie do potrzeb klienta i charakteru jego przedsiębiorstwa. Tak samo wyceniamy nasze usługi, więc płacisz dokładnie za to, z czego korzystasz. Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

  • ustalanie prawa do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz do uprawnień pracowniczych,
  • zarządzania procesem naliczania list płac,
    prowadzenie akt osobowych pracowników,
    kompleksowej obsłudze związanej z administracją personalną,
  • rozliczaniem czasu pracy i delegacji krajowych oraz zagranicznych,
  • przygotowywaniem i rozliczaniem PIT-11 oraz pozostałych.

Po otrzymaniu dokumentów księgowych przystępujemy do ich księgowania. Informujemy naszych Klientów telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wyniku finansowym i wysokości podatków, nie później niż dzień przed terminem uregulowania zobowiązań podatkowych. Jesteśmy do dyspozycji także w trakcie miesiąca jeżeli wyniknie nagła potrzeba.

Nasze biuro księgowe sporządza wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych.Podpisujemy deklaracje na podstawie udzielonego pełnomocnictwa klienta. Sporządzamy również właściwe deklaracje ZUS i GUS, które następnie przekazujemy do Urzędu.

Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego i oddawane są Klientom po zamknięciu roku podatkowego, sporządzeniu wymaganych sprawozdań, deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych. Klient może skorzystać odpłatnie z archiwum biura rachunkowego i pozostawić dokumenty w archiwum na czas wskazany przez prawo podatkowe.

Firma w pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje Klienta przed Urzędem. Przede wszystkim każde Biuro obowiązane jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych tj., za nierzetelne prowadzenie ksiąg. Nasze biuro poza ubezpieczeniem OC dotyczącym usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, również posiada ubezpieczenie obsługi kadrowo-płacowej oraz wykonywania czynności doradztwa podatkowego, zwłaszcza w sporządzaniu rozliczeń rocznych.

Połączenie przedsiębiorstw Biura Rachunkowego CONSTANS Sp. z o.o. oraz Biura Rachunkowego REVISOR Sp. z o.o. Sp. K.

28 września 2020 zakończył się formalny proces połączenia Biura Rachunkowego REVISOR Sp. z o.o. Sp. K. oraz Biura Rachunkowego CONSTANS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: CONSTANS), który jest ukierunkowany na rozwój i poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz innowacyjność obsługi klientów. Wszystkie te działania będą umożliwiały naszym klientom zwiększenie efektywności i poprawę bezpieczeństwa w kwestiach księgowych i podatkowych.

Czytaj więcej »

Klauzula informacyjna RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązywać zaczynają regulacje ujęte w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „Rozporządzenie”). Z uwagi na powyższe koniecznym jest dostosowanie obecnych procedur dotyczących ochrony danych osobowych, stosowanych w Biurze Rachunkowym Constans sp. z o.o. do procedur wymaganych przepisami Rozporządzenia.

Czytaj więcej »

Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego

Nasze Biuro Rachunkowe zostało pozytywnie zweryfikowane i otrzymało certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego.

Po pozytywnej weryfikacji „Biuro Rachunkowe CONSTANS” otrzymuje Certyfikat „Rzetelnego Biura Rachunkowego”, który jest potwierdzeniem świadczenia usług w sposób rzetelny i profesjonalny.

Czytaj więcej »

Wyciąg z Regulaminu Fakturowania Spółki CONSTANS Sp. z o.o.

W związku z wejściem nowych przepisów dotycząch fakturowania zamieszczamy wyciąg z Regulaminu Fakturowania Spółki CONSTANS Sp. z o.o.
W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury – zamieszczamy wzór faktury zwykłej jaką wystawia Spółka.
Pełna treść Regulaminu Fakturowania Spółki CONSTANS Sp. z o.o. znajduje się w siedzibie Spółki.

Czytaj więcej »

Usługowe prowadzenie ksiąg po zmianach

Po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła prowadzić każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli nie była karana za ściśle określone przestępstwa.

Czytaj więcej »

Zmiana siedziby

W związku z rozwojem naszej firmy, uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2012 r. siedziba Spółki Constans Sp. z o.o. zmienia lokalizację.

Czytaj więcej »