Nowe kwalifikacje i uprawnienia – doradztwo podatkowe

Z przyjemnością informujemy, że nasza kadra poszerzyła swoje kwalifikacje i uprawnienia. Pan Mariusz Janota ukończył Studium Podatkowe prowadzone pod kierownictwem prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego i jest absolwentem Instytutu Studium Podatkowego.

Program nauki Studium obejmował swoim zakresem następującą tematykę:

 • Podatek od towarów i usług – Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • Analiza podatkowa – Podatek od spadków i darowizn
 • Prawo celne – Prawo dewizowe
 • Podatek akcyzowy
 • Kontrola skarbowa
 • Prawo karne skarbowe
 • Podatki i opłaty samorządowe
 • Źródło i wykładania prawa
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Ordynacka podatkowa
 • Pisma procesowe
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Ewidencja podatkowa.

Aktualnie Pan Mariusz Janota jest na etapie potwierdzania swoich uprawnień Doradcy Podatkowego poprzez proces kwalifikacyjny / egzaminacyjny. Oczekuje na zakończenie procesu egzaminacyjnego i wpisanie na listę Doradców Podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów.

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?