Odsetki od kredytu hipotecznego w kosztach najmu

 

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przeznaczonej pierwotnie na cele mieszkaniowe podatnika, która w późniejszym czasie stała się przedmiotem najmu, można uznać za związane z uzyskiwaniem przychodu z najmu. W konsekwencji mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tego źródła. Jednak bezpośrednio podatnik może obciążać koszty wyłącznie odsetkami od kredytu, które zostały faktycznie zapłacone po rozpoczęciu najmu nieruchomości. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 lipca 2013 r., nr IPTPB1/415-281/13-4/MD.

Podatnik, nieprowadzący działalności gospodarczej, w 2007 r. zakupił nieruchomość, na terenie której znajdują się dwa domy – stary, który jest częściowo zdatny do zamieszkania, oraz nowy, około 30-letni, a także stare zabudowania gospodarcze przeznaczone do rozbiórki. Na zakup tej nieruchomości zaciągnięty został kredyt hipoteczny na okres 30 lat, który podatnik spłaca wraz z odsetkami. W celu poprawienia swojej sytuacji finansowej podatnik wyjechał do pracy za granicę i obecnie pracuje w Niemczech, a do domu wraca tylko na urlop i święta. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. podatnik zdecydował się wynająć część domu, w którym mieszka, oraz drugi stary dom. Przychody z tego tytułu postanowił opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie zamierza również amortyzować wynajmowanych budynków.

Do organu podatkowego podatnik wystąpił z pytaniem, czy udokumentowane umową kredytową odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup domów początkowo przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe, a następnie na najem prywatny, może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów z najmu.

Organ podatkowy wskazał, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 32 i 33 ustawy o pdof, że zapłacone odsetki od kredytu, o ile spełniają warunek celowości wynikający z art. 22 ust. 1 ustawy o pdof i nie zwiększają kosztów inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Z tego względu w opinii fiskusa odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości wskazanych we wniosku podatnika mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z prywatnego najmu. Organ podkreślił jednak, że zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów będą podlegały odsetki wyłącznie w takiej proporcji, w jakiej kwota kredytu hipotecznego przypadała na nabycie nieruchomości mieszkalnych będących przedmiotem najmu. Następnie rozstrzygnął jak wskazano na wstępie.

Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?