e-Urząd Skarbowy – Nowe funkcjonalności konta – teraz dla osób prawnych

  • Organizacje mogą korzystać z kolejnych funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym (e-US)
  • W ramach konta organizacji możesz złożyć pełnomocnictwa UPL-1 i zawiadomienia OPL-1, a także przeglądać informacje o pełnomocnictwach

Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, od 21 czerwca br. mogą korzystać z e-usług. Wcześniej były one oferowane w e-US wyłącznie osobom fizycznym.

W ramach konta organizacji możesz m. in. :

  • szybko i wygodnie wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US,
  • składać pisma do KAS,
  • bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
  • składać zawiadomienie ZAW-NR,
  • przeglądać swoje dane rejestracyjne.


Dzięki wprowadzeniu nowych funkcjonalności masz możliwość złożenia w swoim imieniu pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 i zawiadomień o ich zmianie lub odwołaniu OPL-1.

Dodatkowo w ramach konta organizacji została udostępniona lista pełnomocników, gdzie oprócz pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możesz przeglądać także informację o aktywnych pełnomocnictwach ogólnych.

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – nowy obowiązek rejestracyjny

Od 13 października 2019 r. każda polska spółka handlowa oprócz spółki partnerskiej ma obowiązek zgłosić informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych, a więc o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, do nowo powstałego rejestru. Każda wymieniona w ustawie spółka powinna zgłosić wymagane informacje do Rejestru w terminie 7 dni od wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.