Amortyzacja składników majątku otrzymanych w darowiźnie – wyjaśnienie MF

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w ustawie o pdof zaczęły obowiązywać uregulowania ograniczające możliwość zaliczania do firmowych kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Dotyczą one odpisów naliczanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi nieodpłatnie w ramach darowizny lub w drodze dziedziczenia (spadku). Odpisy amortyzacyjne od takich składników majątku od początku bieżącego roku stanowiły koszty podatkowe tylko w przypadku, kiedy wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

W wyniku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1291), która weszła w życie 19 lipca 2018 r., niekorzystne przepisy zostały znacznie złagodzone poprzez zmiany wprowadzone w art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o pdof. W odniesieniu do składników majątku otrzymanych w drodze dziedziczenia przywrócono zasady obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast dodanie do art. 23 ustawy o pdof ust. 9 spowodowało, że zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 45a ograniczenia amortyzacyjne w odniesieniu do składników otrzymanych w darowiźnie nie dotyczą tych, które były przez darczyńcę amortyzowane. W wyniku nowelizacji wprowadzono nowy sposób rozliczenia takich składników darowanego majątku, polegający na kontynuacji amortyzacji na zasadach przyjętych przez darczyńcę.

W przepisach przejściowych wskazano, że analizowane zmiany mają zastosowanie wstecz do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że podatnicy użytkujący środki trwałe otrzymane w drodze darowizny od darczyńcy, który je wcześniej amortyzował, mają prawo zaliczyć do kosztów dokonywane od nich odpisy amortyzacyjne za okres od stycznia do czerwca br. Jednocześnie nie wynika z nich, aby jakiekolwiek grupy składników były wyłączone spod działania nowych regulacji.

Ministerstwo Finansów stwierdziło, iż z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych rozwiązania wprowadzone przedmiotową nowelizacją nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. Składniki majątku firmowego przyjęte do używania przed tą datą, podlegają amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Gazeta Podatkowa 20.08.2018 r.

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?