Sposób zapłaty będzie miał wpływ na koszty podatkowe

Na podpis Prezydenta czeka ustawa nowelizująca obie ustawy o podatku dochodowym oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (stan na dzień oddania GP do druku). W zakresie dotyczącym podatku dochodowego przynosi ona zmiany związane z korektą kosztów. Do korekty takiej będzie zobowiązany przedsiębiorca, który reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów dokonując zapłaty w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego, w przypadku gdy jednorazowa wartość takiej transakcji przekroczy 15.000 zł (bez względu na ilość płatności w ramach tej transakcji). Ustawodawca zakłada, że wprowadzenie wskazanych rozwiązań przyczyni się do zwiększenia transparentności transakcji dokonywanych w obrocie gospodarczym wpływając jednocześnie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszenie szarej strefy, co powinno się przełożyć na zwiększenie dochodów budżetu państwa.

Podkreślić należy, że ograniczenie możliwości rozliczania w podatku dochodowym wartości transakcji opłaconych gotówką odnosić się będzie wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy regulują, a nie przyjmują płatności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ma ono bowiem zastosowanie wyłącznie do kosztów podatkowych – nie odnosi się do przychodów.

Nowe przepisy uwzględniają przy tym podział kosztów na tzw. bezpośrednie i pośrednie, od którego uzależniony jest moment obciążenia nimi kosztów firmowych. W efekcie dotyczą kwot zarówno zaliczonych już do kosztów podatkowych, jak i tych, które koszty te dopiero będą obciążały. W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy, mimo ustawowego obowiązku, płatności za transakcje o wartości powyżej 15.000 zł uregulują gotówką, będą zobowiązani do zmniejszenia kosztów podatkowych w przypadku rozliczenia w nich tej płatności oraz nie będą uprawnieni do zaliczania do tej kategorii kwoty takiej płatności. Jeżeli jednak w danym miesiącu podatnik poniesie koszty w niższej wysokości niż kwota zmniejszenia, wówczas będzie zobowiązany do zwiększenia przychodów o zaistniałą różnicę.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Na mocy przepisów przejściowych jej uregulowania będą miały zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie nie będą się odnosiły do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie będzie przekraczała dotychczasowego limitu wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. 15.000 euro). Nowe uregulowania nie będą także miały zastosowania do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów podatkowych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?