Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe

Jeżeli wydatki poniesione przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną na czynsz oraz media są związane z prowadzoną (zarejestrowaną) w jego prywatnym mieszkaniu działalnością gospodarczą, wówczas mogą być one zaliczone do firmowych kosztów podatkowych. Możliwości tej przepisy ustawy o pdof nie uzależniają jednocześnie od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w piśmie udostępnionym Wydawnictwu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Przez wiele lat organy podatkowe w odniesieniu do firmowych kosztów podatkowych działalności prowadzonej w prywatnym mieszkaniu podatnika dopuszczały obciążanie ich wydatkami na eksploatację tego lokalu oraz jego utrzymanie w części, w jakiej przeznaczony był na działalność gospodarczą. Jako prawidłowe w tym zakresie przyjmowały ich ustalanie w oparciu o współczynnik udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności w ogólnej powierzchni budynku czy lokalu. Jakiś czas temu zaczęły się jednak pojawiać interpretacje, z których wynikało, że organy podatkowe uzależniają możliwość rozliczania wydatków na firmę prowadzoną w mieszkaniu od wyodrębnienia osobnego pomieszczenia służącego wyłącznie wykonywaniu tej działalności (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2017r., nr 1462-IPPB1.4511.120.2017.1.MJ). Zaczęły przyjmować, że tylko wówczas opłaty za czynsz oraz wodę, energię elektryczną, gaz i centralne ogrzewanie stanowią firmowe koszty podatkowe w części przypadającej na działalność gospodarczą.

Ponieważ taka interpretacja nie ma umocowania w przepisach zawartych w ustawie podatkowej, gdyż żaden z nich nie stawia warunku wyodrębnienia pomieszczenia na firmę w mieszkaniu w celu zaliczenia wydatków związanych z jej prowadzeniem do kosztów podatkowych, Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów o przekazanie nam stanowiska w tej kwestii.

W przesłanym piśmie resort finansów wskazał, iż nie ma podstaw do twierdzenia, że rozliczanie kosztów uzyskania przychodów firmy prowadzonej przez przedsiębiorcę w mieszkaniu uzależnione jest od wyodrębnienia pomieszczeń, w których jest ona prowadzona. Firmowe koszty podatkowe mogą obciążać wydatki mieszczące się w definicji kosztu, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof na jednakowych zasadach u wszystkich przedsiębiorców, bez względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017, strona 1

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?