Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 801 009 751
E-MAIL: biuro@constans.co

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019

Niektóre grupy podatników VAT już od 1 września 2019 r. będą musiały obowiązkowo stosować mechanizm podzielonej płatności. Obowiązek stosowania split payment będzie dotyczył towarów i usług konkretnie wskazanych w dodanym do ustawy o VAT załączniku. Zatem w odniesieniu do pozostałych towarów i usług niewymienionych w tym załączniku, mechanizm podzielonej płatności będzie nadal funkcjonował jako dobrowolny. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczył regulowania należności z faktury dokumentującej transakcję, której przedmiotem będą towary czy usługi wskazane w załączniku, opiewającej na kwotę przekraczającą 15.000 zł (lub jej równowartość).

W projektowanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem split payment, zamieszczono aż 150 pozycji. Analizując wymienione w nim towary i usługi, można stwierdzić, że mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowo stosowany do towarów i usług objętych obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną, ale znajdą się w nim również (oznaczone odpowiednimi symbolami PKWiU) m.in.: węgiel, części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli, czy maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Poradnik VAT nr 11 (491) z dnia 10.06.2019

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek
17.00 - 21.00